Su mumis galite susisiekti:


tel.: 8 37 451912, 8 700 55880
el.paštu: eparduotuve@juta.lt    
 

PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS


1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios Pirkimo - Pardavimo sutartis (toliau - "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir Jiezno UAB "Juta" (toliau - PARDAVĖJAS) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.juta.lt(toliau - "e-parduotuvė"). 

1.2. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo". 
 
2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas 

2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką "Pirkti", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna PARDAVĖJO patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes. 

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma e-parduotuvėje. 
 
3. Pirkėjo teisės 

3.1. PIRKĖJAS turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. 

3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas PARDAVĖJUI rašytine forma (elektroniniu paštu nurodytu kontaktuose) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo dienos. 

3.3. Jei PIRKĖJAS nepraneša PARDAVĖJUI apie užsakymo atsisakymą taip kaip nurodyta 3.2. punkte, PARDAVĖJAS turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI. 

4. PIRKĖJAS įsipareigoja 

4.1. PIRKĖJAS privalo priimti užsakytas ir apmokėtas prekes. 

4.2. PIRKĖJAS privalo padengti išlaidas, susijusias su grąžinamos prekės transportavimu, jeigu prekė grąžinama ne dėl pardavėjo kaltės: prekės pakuotė nepažeista, prekė  savo savybėmis atitinka nurodytą e-parduotuvėje.

4.3. PIRKĖJAS įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą, privalo nedelsiant apie tai informuoti PARDAVĖJĄ - parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu elektroniniu paštu. 

4.4. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti. 

4.5. Jei PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.


4.6. PIRKĖJAS, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis. 

5. PARDAVĖJO teisės 

5.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti jo registraciją. 

5.2. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai nepranešus PIRKĖJUI. 

5.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. 

5.4. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jai PIRKĖJAS pasirinkęs atsiskaityti už prekes parduotuvėje, to nepadaro per 3 (tris) darbo dienas. 

6. PARDAVĖJAS įsipareigoja 

6.1. Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 

6.2. Pristatyti PIRKĖJO užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 5 (penkias) darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos. 

6.3. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas. 
 
7. Atsiskaitymas už prekes 

7.1. Visos kainos nurodytos su PVM. 

7.2. Kainose nėra įskaičiuotas pristatymo įkainis. 

7.3. Atsiskaitymas už užsakytas prekes vykdomas PARDAVĖJO teikiamais atsiskaitymo būdais arba grynais pinigais sumokant juos PARDAVĖJO prekybos taškuose atsiimant prekes. 

 
8. Prekių pristatymas 

8.1. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas. 

8.2. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai PIRKĖJO atsakomybė.

8.3. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. 

8.4. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad Siunta perduota tvarkinga. 

9. Prekių grąžinimas 

9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

9.2. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako PIRKĖJAS. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, PARDAVĖJAS ar PARDAVĖJO atstovas nepriima prekės grąžinimui. 

9.3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta. 

9.4. Prekes grąžina PIRKĖJAS savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. 

9.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai PARDAVĖJAS neturi analogiškos prekės, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI už prekę sumokėtus pinigus. 

9.6. Grąžinamas prekes PIRKĖJAS turi pristatyti adresu  Jiezno UAB „Juta“, Chemijos g.  8, LT-51344 Kaunas, prieš tai informavęs PARDAVĖJĄ skiltyje "Kontaktai" nurodytais kontaktais.

10. Atsakomybė 

10.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 

10.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. 

10.3. PIRKĖJAS atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus. 

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Informacijos siuntimas 

11.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 

11.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia aptarnavimas@juta.lt elektroniniu paštu.

12. Baigiamosios nuostatos 

12.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.